Mesačné archívy: jún 2014

Trenčianska Mestská plaváreň s hradom v pozadí, okolo r. 1975.

-Plavaren+hrad ilustracnyV tomto horúcom lete roku 2014, keď je Trenčín po prinajmenej trištvrte storočí celkom bez plavárne, na ľútosť a zlosť azda všetkých Trenčanov je na mieste tejto krásnej plavárne už len rumovisko a stavenisko železničného mosta. 

Primátor mesta sľúbil letnú plaváreň obyvateľom Trenčína v roku 2015.

Primátor mesta sľúbil letnú plaváreň obyvateľom Trenčína v roku 2015.Primátor mesta Richard Rybníček, zvolal brífing v areály nedostavanej letnej plavárne. Médiam poskytol informácie o ďalšom vývoji stavebných prác spojených s otvorením letnej plavárne na Ostrove. Jeho hlavným odkazom pre obyvateľov Trenčína je ubezpečenie, že mesto otvorí prevádzku letnej plavárne v sezóne 2015.

VOJANO – preskakovanie ohňa

Letný zvykoslovný cyklus otváral cirkevný sviatok zoslania Ducha svätého – sviatky Turíc a slávil sa sedem týždňov pred Veľkou nocou. Sviatky Turíc sa nesú v znamení radosti zo sviežej zelene ako symbolu nadchádzajúceho leta. Preto si ľudia zeleňou zdobili svoje príbytky. Do okien zasúvali najmä lipové vetvičky. Keď boli v minulosti drevené domy, tak sa pribíjali celé vetvičky zelených lipových halúzok na brány alebo uhly domov.

Poslanec Beníček sa bojí o svoju rodinu

Poslanec Beníček sa bojí o svoju rodinuŠokujúcou informáciou na rokovaní pokračujúceho prerušeného mimoriadneho zasadnutia mestského Zastupiteľstva zo dňa 11. júna 2014, bolo oznámenie o doručení listovej zásielky s bielym práškom na adresu svojho zamestnania. Pozrite si reakciu poslanca. K uvedenej záležitosti sa vyjadril aj primátor mesta Richard Rybníček.

Opäť sa zasadnutie Mestského zastupiteľstva predčasne ukončilo.

Opäť sa zasadnutie Mestského zastupiteľstva predčasne ukončilo.Na 24. júna primátor mesta zvolal riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Poslanci po úvodnom schvaľovaní zmenili program schôdze tak, že do programu pridali a schválili bod, pokračovanie prerušeného mimoriadneho zasadnutia mestského Zastupiteľstva zo dňa 11. júna 2014. Následne primátor odmietol viesť toto pokračovanie mimoriadnej schôdze a poveril vedením schôdze