Mesačné archívy: marec 2015

Rodičia žiakov zo Základnej školy Na dolinách 27 spustili petíciu

Rodičia žiakov zo Základnej školy Na dolinách 27 spustili petíciuNašu redakciu požiadali rodičia o pomoc pri spustení petície. Bezpečnosť na cestách je téma, ktorá zaznieva každý deň z rádia, či televízie. Spomaľovací prah je umelo zvýšené miesto na pozemnej komunikácii, ktorého cieľom je donútiť vodiča vozidla k pomalej jazde. A práve o takúto bezpečnosť ide rodičom ktorých

Kvetná nedeľa

Kvetná nedeľaKvetná nedeľa je pohyblivý kresťanský sviatok, ktorý pripadá na nedeľu pred Veľkou nocou a pripomína slávnostný príchod Ježiša do Jeruzalema. Túto udalosť zaznamenávajú všetky štyri evanjeliá (Mt 21, 1-11; Mk 11, 1-11; Lk 19, 28-40; Jn 12, 12-19). Názov sviatku je odvodený od kvetov, ktorými bývajú ozdobené chrámy, resp. od kvitnúcich ratolestí, ktoré sa rozdávajú veriacim počas bohoslužieb a ktoré majú pripomínať palmové vetvy, ktorými ľud vítal Ježiša. V rímskokatolíckej cirkvi je súčasťou pôstu a začiatkom Svätého týždňa. V gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi patrí do kategórie Pánových sviatkov a tvorí „dvojsviatok“ s Lazárovou sobotou. Je jedným z dvanástich veľkých sviatkov. Nie je súčasťou Veľkého týždňa. Na utierni sa posviacajú ratolesti, ktoré sa potom rozdávajú veriacim. V bohoslužobných textoch sviatku výrazne rezonuje aj udalosť vzkriesenia Lazára. Zároveň je predzvesťou sviatku sviatkov – Paschy.

Kvetná nedeľa

foto Wikipédia: Príchod Ježiša Krista do Jeruzalema

Večernou omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie, ktoré pokračuje cez Veľký piatok utrpenia a smrti Pána a cez Bielu sobotu, vrcholí Veľkonočnou vigíliou a uzatvára sa vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania.

Zdroj: Internet

Považská vodárenská spoločnosť a.s. so sídlom v Považskej Bystrici informuje

Povazska vodarenska spolocnost a.s.Aká dôležitá je komunikácia s občanmi si uvedomuje Považská vodárenská spoločnosť a.s. so sídlom v Považskej Bystrici. Jej vedenie nformuje o projekte Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie okresu Púchov a Ilava. Ide o významný ekologický projekt.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne upozorňuje motoristickú verejnosť

Logo-dopravna-policiaOkresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne upozorňuje motoristickú verejnosť , že z dôvodu komplikovaného prejazdu cez železničné priecestie pri „SILE“ a križovatku ulíc Hlavná a Bratislavská v Trenčíne najmä v čase rannej a poobedňajšej dopravnej špičky, je možné pre osobné motorové vozidlá využiť diaľnicu D1 na ktorú sa vozidlá dostanú ulicou „NA VINOHRADY“,

Trenčiansky samosprávny kraj chce vybudovať 100 km dlhú cyklotrasu

Trenčiansky samosprávny kraj chce vybudovať  100 km dlhú cyklotrasuZ dôvodu kratšej vzdialenosti do cieľa cyklisti v súčasnosti využívajú na presun aj frekventované a nebezpečné cesty I. triedy. K cieľom vybudovania Vážskej cyklotrasy preto patrí okrem rozvoja turizmu, zlepšenia kvality ovzdušia a podpory zdravého životného štýlu obyvateľov všetkých vekových kategórií aj zvýšenie bezpečnosti a vytvorenie alternatívy k motorizovanej doprave.