Bezodpadový Bio jarmok

Bezodpadový Bio jarmok V poradí siedmy ročník Bio jarmoku v Trenčíne sa niesol v duchu Zero Waste, čo znamená nulový odpad. Hlavnou myšlienkou iniciatívy je všetok odpad roztriediť a poslať na recykláciu či skompostovanie.

Veľa ľudí sa tu príde opýtať, ako sa dá kompostovať na záhrade, ale bolo tu aj veľa záujemcov, ktorí prejavili záujem, že by chceli kompostovať v panelových domoch alebo aspoň zbierať biologický odpad. A častá otázka je, že prečo nemajú v panelovej zástavbe zavedený triedený zber biologických odpadov,“ hovorí Branislav Monok z občianskeho združenia Priatelia Zeme. Podľa neho je koncept Zero Waste, domácnosti bez odpadu v súčasnosti už nevyhnutnosť. „To už nie je voľba, či chceme, či nechceme, ale už nevyhnutnosť.“

Prednášky zamerané na ekologické spracovanie odpadu zaujali mnohých, ktorým nie je životné prostredie ľahostajné. Návštevníci jarmoku ocenili informácie ako produkovať čo najmenej odpadu, triediť a recyklovať.

Riešim už teraz poslednú dobu ten bez odpad, hospodárstvo a skúšame to, začíname.“  Treba s tým začať. Aspoň v nejakom malom množstve.“ Triedime papier, samozrejme plasty.“ Snažíme sa triediť kovy. Snažíme sa triediť samozrejme tetrapaky, na to už aj kontajnery sú.“ Bezodpadový Bio jarmok Okrem informácií a návodu ako sa dá žiť bez odpadu si mohli návštevníci užiť stánky plné produktov s označením BIO. Podujatie oživil aj hudobný program slovenských kapiel.

Patrícia Šicková- Trenčiansky terajšok