Buspruh v Trenčíne

V Trenčíne začal na cestách rozsiahly prieskum. Výsledkom má byť plán udržateľnej mobility. Dokument, ktorý prinesie lepší prehľad o tom, ako sa pohybujú autá, chodci, cyklisti i MHD.

„Nielen, proste, že auto prešlo, ale odkiaľ a kam, takzvané smerové prieskumy a plus dotazníkovou formou robené na pomerne veľkej vzorke správanie ľudí, prečo chodia MHD, nechodia, odkiaľ, kam atď,“ zareagoval hlavný architekt mesta Martin Beďatš. „Aktuálne vyberáme lokality pre smerový prieskum, ktorý bude prebiehať v polovici mája. Viac-menej tu na jednotlivých bodoch bude rozostavené kamery a pri tých kamerách budú brigádnici,“ objasnil práce Petr Neuwirth z Centra dopravného výskumu z Českej republiky. Dokument bude podstatným zdrojom informácií o pohyboch v meste.

„Z tých prieskumov, z tých analýz dát veľmi podrobné údaje, na základe ktorých sa bude oveľa jednoduchšie všetkým rozhodovať,“ doplnil architekt.  Prieskum sa však nebude týkať iba krajského mesta. “Ide o to, že tie prieskumy otvoria priestor ďaleko aj za hranicou Trenčína, budeme presne vedieť, ktoré auto odkiaľ kam išlo, ako dlho tam zostalo, za akým cieľom tam išlo,“ doplnil Beďatš. Podstatnou úlohou plánu je aj zistiť, ako skrátiť cestu autobusom. Čiže, kde by mal byť takzvaný buspruh. Čo by mala byť motivácia pre tých, ktorých čas a cena odrádzajú od využívania MHD.  „Aby ľudia videli, že aha ja tuto idem autobusom a vedľa mňa stoja v zápche a ja si okolo nich obídem autobusom, lebo mám tu možnosť,“ vysvetlil.

Magdaléna Švančarková – Trenčiansky terajšok