Čo ďalej s prímestskou autobusovou dopravou?

Krajskí poslanci schválili úhradu neuhradenej náhrady pre dopravcov SAD Trenčín a SAD Prievidza. Spolu je to takmer 5 miliónov eur. Stratu za uplynulý rok pritom ovplyvnilo zvýšenie cien za pohonné hmoty, obnova vozového parku, ale aj pokles tržieb, či náklady na mzdy.

„Ubúda aj počet cestujúcich,“ zareagoval predseda TSK Jaroslav Baška. Podľa trenčianskeho župana je niekoľko možností. Zvýšiť tarifu, čiže zvýšiť cestovné, alebo okresať spoje. Všetko však plánuje riešiť so zastupiteľstvom a poslanci majú rozhodnúť, čo ďalej v jednotlivých okresoch. „Takže o tom budeme debatovať celý tento rok, aby sme do novembrového zastupiteľstva pripravili nejaký rozumný návrh,“ vysvetlil.

Poslanci tak majú rozhodnúť, koľko financií z rozpočtu župy pôjde na prímestskú autobusovú dopravu. „Chceme obstarať zhotoviteľa na nový plán dopravnej obslužnosti, čiže ktoré cestovné poriadky, koľko, do ktorých obcí sa pôjde, v akej hodine, toto chceme vysúťažiť,“ objasnil župan. A to v dvoch variantách. „Minimálny ráno, na obec, večer alebo potom optimálny, ten maximálny nebudem pripravovať, pretože to si nemôžeme dovoliť,“ doplnil Baška.

Magdaléna Švančarková – Trenčiansky terajšok