Dávajú priestor mladým ľuďom

Zapájajú mladých ľudí do pretvárania prostredia, nadväzujú vzťahy so samosprávami a vytvárajú prostredie na prácu s mládežou. A výsledky nenechávajú na seba čakať. Mladí ľudia, keď cítia podporu, tak prinášajú zmeny.

„My sme sa rozhodli vyzbierať smeti v okolí Váhu. Občas keď vidím kamaráta niečo zahodiť  tak mu dokážem povedať, nech si to zdvihne,“ objasnil študent SPŠ Dubnica nad Váhom Adam Čambalík. „Rozhodli sme sa vytvoriť ako keby príručku pre samosprávy dobrých inšpiratívnych príkladov praxe, ktorých už máme v kraji aj mimo kraja veľmi veľa,“ zareagovala Silvia Štefániková z Regionálneho centra mládeže Trenčín. Zúčastniť sa medzinárodného projektu, vytvoriť  brigádu vo vlastnom meste, ale aj fungovanie aktívnych žiackych školských rád prináša možnosti, ako zapojiť mladých ľudí a pracovať s nimi.

„Pre nás je veľmi dôležité kontinuita. Mladí ľudia nám prichádzajú, my ich ovplyvníme. My  neustále potrebujeme naozaj mať kvalifikovaných kvalitných pracovníkov s mládežou, koordinátorov práce s mládežou, a podporu tej samosprávy,“ doplnila Štefániková. Koordinátori sa stretli aj s českými partnermi a vzájomne sa inšpirovali úspechmi. „My vo Vsetíne máme dobrú skúsenosť zapájania mladých ľudí do verejného života. Jedna  vecí do ktorých sa mladí ľudia zapájajú je organizovanie festivalu dokumentárneho filmu Jeden svet,“ porozprával o skúsenostiach Michal Berg, poslanec mesta Vsetín z Českej republiky. Okrem toho existuje u našich susedov aj zaujímavý projekt  – adoptuj si svojho poslanca. „Projekt funguje a prináša nové pohľady, nové informácie pre politikov, poslancov, úradníkov, ku ktorým by sa možno nedostali,“ objasnil koordinátor aktivít pre mladých v Moravsko-sliezskom kraji Peter Kantor. „Trenčiansky samosprávny kraj vždy podporoval prácu s mládežou, máme pripravenú koncepciu, ktorá bola schválená pred dvoma rokmi. Ja vždy hovorím, dajme mladým šancu, dajme mladým priestor, vytvorený priestor, až potom uvidíme, čo dokážu mladí ľudia urobiť,“ zareagoval predseda TSK Jaroslav Baška. V kraji napríklad funguje takzvaný participatívny stredoškolský rozpočet, kde župa vyčlenila financie na podporu projektov na stredných školách. Napríklad na SUŠ v Trenčíne tak mohli študenti vytvoriť oddychové átrium.

Magdaléna Švančarková – Trenčiansky terajšok