Dokončujú odborné učebne

V Strednej priemyselnej škole stavebnej Emila Belluša vzniká Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo.

„Poskytujeme možnosť pre žiakov naučiť sa také tie prvotné pracovné návyky a mäkké zručnosti pre jednotlivé učebné odbory,“ vysvetlila riaditeľka školy Martina Knappová.

Dve dielne pre učebné odbory stolár a inštalatér vznikli v priestoroch bývalých šatní.

„Takže táto dielňa bude slúžiť prioritne pre učebný odbor stolár, kde okrem toho, čo tu vidíme, sú urobené prípravy na ďalšie zariadenie, ktoré sa momentálne v súčasnosti obstaráva. Je to stĺpová  píla a bude to vlastne kombinovaný stroj – píla, brúska, fréza,“ doplnila Knappová. Financie na stavebné práce získal zriaďovateľ školy, a to trenčianska župa z Integrovaného operačného programu. „Celkový objem finančných prostriedkov, ktorý bol určený pre tieto stavebné práce, je zhruba 160 tisíc. No a ďalších 80 tisíc bude špeciálne vybavenie,“ objasnila riaditeľka. Vstupné dvere do centra vytvoria študenti školy. Okrem toho škola dostala ďalšie financie na vybavenie špeciálneho laboratória na testovanie stavebných materiálov a nové vybavenie pre odbor geodézia. Centrum otvoria už v septembri.

Magdaléna Švančarková – Trenčiansky terajšok