Európsky deň 112

Dnes, 11. februára, je Európsky deň čísla 112. Toto jednotné, núdzové číslo už existuje 28 rokov. Na Slovensku funguje od 1.júla 2003.

Cieľom jeho zriadenia v roku 1991 bolo vytvoriť jednotné číslo a uľahčiť prístup k tiesňovým službám. “Volanie na číslo tiesňového volania 112 slúži na privolanie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, v prípadoch keď je ohrozený život, zdravie, majetok životné prostredie alebo verejný poriadok. Volať možno bezplatne a nepretržite, 24 hodín denne z akéhokoľvek telefónu (pevnej linky, mobilného telefónu alebo telefónnej búdky). Výhodou čísla tiesňového volania 112 je možnosť lokalizácie volajúceho, ako aj možnosť dovolať sa na 112 aj z mobilných telefónov bez SIM karty,” uviedol Marián Petrík, hovorca trenčianskych hasičov.

112-tka má tiež svoj deň…

112-tka má tiež svoj deň…

Posted by Trenčiansky terajšok on Friday, February 9, 2018
Zdroj: pixabay.com