Fakulta otvorila svoje brány

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov v Trenčíne otvorila svoje brány. Záujemci o štúdium mohli nahliadnuť do priestorov, vypočiť si množstvo prednášok, ale aj zúčastniť sa viacerých workshopov.

Študentka Kristína Smolková rozprávala o svojej láske k umeniu a na stenách fakulty vytvorila zaujímavú ilustráciu.

Priestor prezentovať svoje aktivity dostala aj Galéria Miloša Alexandra Bazovského, ale i naša televízia Trenčiansky terajšok.

Magdaléna Švančarková – Trenčiansky terajšok