Hasič z Manchestru prišiel do Trenčína

Bývalý hasič z Manchestru sa rozhodol prejsť celý svet. Začal v roku 2006 v Latinskej Amerike. Peši prešiel 34.000 km a 21 štátov. Skončiť chce v roku 2030 v Austrálii.

Cieľom jeho putovania je záchrana planéty pred znečistením odpadmi a emisiami. Navštívil 696 škôl a univerzít, kde robí osvetu o životnom prostredí.

Martin Hutchinson, cestovateľ povedal: „Počas týchto 24. rokoch ukazujem ľuďom, akú škodu robíme životnému prostrediu. Verím, že dokážem zmeniť vzťah ľudí k planéte, aby boli citliví a aby zobrali na seba osobnú zodpovednosť.“
Martin ako bývalý hasič prespáva výlučne na hasičských staniciach po celom svete. V Trenčíne u hasičov strávil pár dní.
Jeho verný spoločník na cestách je pes Starsky, ktorého našiel pred tromi rokmi v útulku v Portugalsku.
„Navštívil 96 škôl a peši prešiel 5.000 km. Je to veľmi dobrý pes,“ dodal Martin

Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok