Javory v Trenčíne začali byť zdraviu škodlivé

Laboratórne testy potvrdili, že Javor horský v Trenčíne je napadnutý hubou Cryptostroma corticale, ktorá spôsobuje rakovinu kôry. Kontakt s chorým stromom by v tomto prípade mohol byť zdraviu nebezpečný.

„Je to samozrejme smutná situácia, ale tým, že je to nebezpečné pre obyvateľov aj pre zvieratá, tak musíme konať.“ povedal primátor mesta Richard Rybníček.

Zatiaľ je napadnutých 269 stromov, ktoré majú už viac, ako 40 rokov. Mesto sa ich pokúsi zachrániť orezmi. Výrub 50-tich najnebezpečnejších javorov začne od 29. mája 2019.
podľa Petra Kadáka z MHSL“Tie stromy, ktoré sú viac ako 50% napadnuté, je nevyhnutné vyrezať.“

„Tie stromy sú nepoužiteľné. Sú tak choré, že musia hneď byť spálené.“ dodal primátor mesta.
Najviac rizikové stromy sú dnes ohradené, aby sa zamedzil prístup najmä detí a zvierat k ich kmeňu, resp. kôre. Najväčší podiel na vzniku tejto choroby majú klimatické zmeny.
Podľa Kadáka „Nie je to problém len Slovenska. Je to v podstate celosvetový problém.“

Regionálny úrad verejného zdravotníctva informuje obyvateľov, že spóry môžu pôsobiť ako alergén, tak ako aj iné saprofytické plesne. Ochorenia dýchacích ciest môžu vznikať u ľudí s oslabenou imunitou.

Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok