Južný roh trenčianskeho hlavného námestia, okolo r. 1900

Južný roh trenčianskeho hlavného námestia, okolo r. 1900Vľavo za stromami je rožný (pôvodne Széchényiho) dom, v ktorom v tej dobe bola (okrem iného) Sternova mestská kaviareň – ešte vidno kúsok nápisu „káveház“. Za rohom toho domu, už vo Farskej uličke, zboku vidieť ozdobný portál, ktorého podobu poznáme z Brančíkovej kresby. Tam tiež neskôr (1912) pristavili premietaciu kabínu kina „Bioskop Apollo“, do ktorej z ulice viedol rebrík. V pozadí vidno spodok farských schodov, hore farský kostol. Dnes vpravo od nich stojí premiestnená Hallweilova socha sv. Jána Nepomuckého, v čase fotografie bola ešte na námestí, zhruba oproti vchodu do piaristického kostola.

Južný roh trenčianskeho hlavného námestia, okolo r. 1900

foto: autor neznámy _ Južný roh trenčianskeho hlavného námestia, okolo r.1900

Vpravo od farského kostola je vežička na rohu Brančíkovho domu, ktorú zbúrali v r. 1933 pre novostavbu mestského domu. Vpravo od nej je starý mestský dom, ktorý mal tiež vežičku – kúsok z nej je vidieť. Na jeho prízemí je odevný obchod „Blaschke“, ktorý tam bol dlhý čas. Vľavo od obchodu je veľká, hore oblúková brána prejazdu do vnútorného dvora mestského domu.

V popredí je na stĺpe plynová lampa – karbidka, pred ňou tri koly, medzi ktoré ústil odpadový žľab tiahnúci sa prostriedkom námestia.

Za pohľad stoja miestni fešáci a slečinky, ktorí pozorne sledujú fotografa, aj ich oblečenie. V tej dobe sa ešte dôsledne zakrývali hlavy klobúkmi či aspoň čiapkami, sukne sa nosili takmer po zem a chlapi nosili kabáty, žiadne svetre či „bundy“. To všetko aj v lete – všimnime si pootvárané okná a rastliny v kvetináčoch vyložené pred kaviarňou.

Postavy, ktoré (na rozdiel od iných) nemajú tieň, však zrejme fotograf „prirobil“. Námestie bolo dláždené „okruhliakmi“, okolo neho boli vysadené stromy.

Spracoval

Ing. Vojtech Brabenec

Ing. Vojtech Brabenec