Kamenné srdce Trenčína

Kamenné srdce TrenčínaTrenčín bol posledným krajským mestom, ktoré ešte nemalo zrekonštruované hlavné námestie. Od tohto víkendu to už neplatí. Okrem prác na povrchu zároveň prebiehala obnova podzemných sietí, vodovodov, plynovodných zariadení a energií, na náklady ich správcov. Najrozsiahlejšiu rekonštrukciu od doby z prelomu 12. a 13. storočia požehnal trenčiansky dekan.

Od apríla minulého roku centrum mesta prechádzalo najväčšou rekonštrukciou za posledných 800 rokov. Mesto investovalo do obnovy námestia takmer 3,2 mil. Eúr. Súbežne s touto mestskou investičnou akciou obnovili opotrebované inžinierske siete na svoje náklady ich správcovia. Na povrch námestia sa vrátila pôvodná zrenovovaná dlažba.
Pôvodné asfaltové chodníky boli rozšírené a vydláždené, na ktoré sa použilo  približne 1,2 milióna kociek. Námestie je dnes bezbariérové.
Na povrchu pribudli integrované stĺpy verejného osvetlenia, v ktorých sú reproduktory, kamery, wifi pripojenie, či nabíjačky na mobily.Kamenné srdce Trenčína
Rímsku minulosť Trenčína pripomína aj nový vodný prvok – bronzová fontána Marca Aurelia. Na zvlnenej ploche je rímskymi písmenami uvedený citát Marca Aurelia v slovenčine i latinčine.
Autor bronzovej zmenšeniny mesta verí, že ľudia si radšej zvolia na prechádzku uličky námestia pred tými v obchodoch.
Mesto pripravilo v deň otvorenia námestia kultúrny program – muzikál Studňa lásky v podaní trenčianskej ZUŠ K. Pádivého, spoločný galakoncert Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala a Komorného orchestra mesta Trenčín. Na záver dňa zaspievala na vynovenom námestí Mária Čírová. 

Výnimočnosť námestia vyzdvihol aj trenčiansky dekan. Povedal, že v novodobej histórií je prvým kňazom, ktorý požehnáva občanov z centra námestia.
Lucia Nagyová – internetová televízia Trenčiansky terajšok