Kiska prisľúbil pomoc Trenčínu

Starý cestný most v strede mesta je v zlom stave  „a to je niečo, na čo by mala vláda počúvať, bez ohľadu na stranícku príslušnosť,“ aj to sú slová prezidenta Andreja Kisku, ktoré povedal na margo stretnutia v Trenčíne s primátorom Richardom Rybníčkom.

„Na to je potrebná investícia okolo 100 miliónov eur a pokiaľ k tejto investícii nedôjde, čo je jasné, že mesto nedokáže investovať samé, tak tu môže dôjsť vo veľmi krátkej dobe k obrovskému kolapsu,“ zareagoval prezident Kiska.

Zároveň prisľúbil pomoc pri riešení trenčianskeho kultúrneho stánku. „Ešte ja vyskúšam poprosiť pána ministra obrany, aby sa veci pohli,  je divadlo, posádkový klub, ktorý je tu, ktorý sa dva roky nemôže využívať, ktorý je v majetku ministerstva obrany, ktorý mesto nutne potrebuje k svojmu kultúrnemu životu,“ povedal Kiska. „Musím úprimne povedať, že sme mali výnimočnú diskusiu napríklad aj o výnimočnosti do budúcnosti nájomných bytov a ďalšie témy. Pán prezident je výborne pripravený na témy, čo sa týka našich problémov v samospráve,“ zareagoval trenčiansky primátor Richard Rybníček. Prezident Andrej Kiska navštívil minulý týždeň Trenčín a rokoval s vedením mesta, v rámci svojich plánovaných rozlúčkových návštev vo viacerých mestách Slovenska.

Magdaléna Švančarková – Trenčiansky terajšok