Krajskí poslanci sa poskladajú na dobrú vec

Župní poslanci sa poskladajú Občianskemu združeniu Provital na odpredaj budovy. Stalo sa tak včera počas rokovania krajského zastupiteľstva. Návrh poslanca Michala Ďurejeho odpredať budovu za symbolické euro neprešiel. Poslanci sa naopak priklonili k návrhu načrieť do svojich peňaženiek.

„Vzhľadom k tomu, že tá atmosféra v sále bola tak prajná k tomu, aby sa možno táto budova previedla za jedno euro a keď som si spomenul na slovenské príslovie, aby bol vlk sýty, aj ovca celá, tak som navrhol, aby sme sa na túto sumu zložili,“ vysvetlil predkladateľ návrhu Jozef Trstenský, poslanec TSK.

„Činnosť, ktorú vykonávajú je veľmi záslužná a myslím si, že VÚC by oželel 11 tisíc eur a im by to veľmi pomohlo, ale keďže tento návrh neprešiel, tak som podporil aj ten účtovný návrh,“ zareagoval poslanec Štefan Škultéty.  Každý poslanec, spolu so županom by tak mal prispieť sumou 250 eur. Výsledná suma by tak mala pokryť náklady na odpredaj budovy za účtovnú hodnotu. „Čiže oveľa lacnejšie ako sa predávajú iné majetky TSK tomuto zariadeniu, aby sa toto zariadenie mohlo rozvíjať,“ vysvetlil Jaroslav Baška, predseda TSK. „To, čo sa stalo, sme vôbec radi, že môžeme pokračovať, pretože je rozdiel investovať vlastné finančné prostriedky do cudzieho majetku ako vlastné prostriedky do vlastného majetku,“ zareagovala Zdenka Vasilová z OZ Provital. Občianske združenie vzniklo v roku 1997. Poskytuje pomoc, poradenstvo, ale aj resocializačnú činnosť ľuďom, ktorí „zakopli“ na ceste životom a bojujú s rôznymi druhmi závislostí.

Magdaléna Švančarková -Trenčiansky terajšok