Matematika a slovenčina im problémy nerobí

Trenčianski piataci dosiahli v monitore 5 výborné výsledky. Najlepší matematici v mestských školách sú žiaci ZŠ Kubrá. Ich percentuálne výsledky vás prekvapia.

Podľa slov matematikárky treba za úspechmi žiakov vidieť aj poctivú prípravu z prvého stupňa. Najlepší slovenčinári v trenčianskych mestských školách boli na ZŠ Bezručova.

V teste zo slovenského jazyka mali trenčianski žiaci lepšie výsledky o 7,01 percenta ako je slovenský priemer. A v matematike boli nad slovenským priemerom o 8,38 precenta.
Magdaléna Švančarková – Trenčiansky terajšok