Mestá hľadali možnosti ďalšej vzájomnej spolupráce

Mestá hľadali možnosti ďalšej vzájomnej spolupráceInšpirujú sa navzájom, a to v mnohých oblastiach. Mestá Trenčín a Poprad spolupracujú už viac rokov. Posledné stretnutie na pôde trenčianskej radnice prinieslo ďalšie výzvy najmä v oblasti smart riešení.

Projekty ako sú nové webové stránky, alebo smart riešenia v doprave dnes potvrdzuje, že Poprad aj Trenčín sú v tejto oblasti ďaleko a dokážu si vzájomne pomôcť,“ povedal primátor Trenčína Richard Rybníček.

Ako doplnil druhý zástupca primátora mesta Trenčín Patrik Žák, riešenia mobility začína byť pre všetky európske mesta dôležitým, pretože narastajúca automobilová doprava zahlcuje mestá a začína byť naozaj už problém.

Primátora mesta Poprad Jozefa Švagerka zaujala, ako sa Trenčín vysporiadal s problémom parkovania. „Parkovacia politika, ktorú ste tu riešili niekoľko rokov je takým príkladom pre naše mesto. Zaujala ma aj webová stránka, projekty, ktoré sa týkali urbanizmu mesta, riešenie voľných plôch.“ Podľa neho máme v súčasnosti množstvo informácií, dát a aplikácií, ktoré však nedokážeme dostatočne využívať a nastaviť v prospech ľudí našich miest.Mestá hľadali možnosti ďalšej vzájomnej spolupráceNa stretnutí nechýbali ani zástupcovia firiem, ktoré sa venujú smart projektom. A svoje riešenia aj prezentovali. „Smart city je pre nás primárne o zbere dát a prepájaní akýchkoľvek senzorických zariadení. Potom o poskytovaní tých dát a následnom zužitkovaní pre správu mesta,“ povedal Roman Janovič, zástupca firmy venujúcej sa smart projektom.

Výsledkom stretnutia sú aj konkrétne prísľuby. Trenčianska radnica napríklad pomôže popradskej pri tvorbe novej webovej stránky.

Magdaléna Švančarková – Trenčiansky terajšok