Momentálne zápach Trenčanov neobťažuje

Posledný dočasný súhlas na prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia pre firmu Old Herold Hefe s.r.o. vypršal 31. marca 2019. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydal súhlas na kolaudáciu rekonštrukcie stavby. Mesto nový súhlas nevydalo.

Spoločnosť prerušila prevádzku a od 1. apríla nevyrába.
V súčasnosti na stavebnom úrade prebieha stavebné konanie, ktorého predmetom je čierna stavba, alebo stavebné úpravy, ktoré boli zrealizované bez stavebného povolenia.

Firma tvrdí, že podobné technológie bez problému používa aj vo Viedni. Obyvatelia jej neveria.
„Bohvie akú starú prevádzku sem šupli, tam si namontovali nové kvalitné a tuto hodili rárohu. Však to stačí Slovákom“, povedala jedna z nespokojných obyvateliek.
Kým nebude vydané rozhodnutie, mesto nemôže a nebude sa k tomu viac vyjadrovať. Potom bude informovať verejnosť o tom, že čo ďalej.
Predpoklad kedy bude ukončené stavebné konanie a teda vydané rozhodnutie, je podľa radnice určite do konca apríla.

Stanovisko Old Herold Hefe s.r.o.

„Spoločnosť Old Herold Hefe momentálne prerušila výrobu a sústreďuje svoju plnú pozornosť na proaktívne riešenie situácie a komunikáciu so všetkými dotknutými stranami. Radi by sme upozornili na fakt, že Old Herold Hefe robí dlhodobo maximum pre zlepšenie situácie. Chceme byť dobrým a zodpovedným susedom obyvateľov Zámostia a Trenčína. Len za ostatné obdobie podnik masívne investoval s cieľom minimalizovať zápach – inštaloval cyklónový systém, špeciálnu protizápachovú ozónovú technológiu, predĺžil komín, inštaloval sprejovú komoru k ozónovému systému a dokonca pristúpil k presunu časti produkcie do iných výrobných závodov skupiny Lallemand. Pravidelne uskutočňujeme merania a vďaka realizovaným opatreniam sa nám podarilo znížiť dlhodobo problematické zápachové hodnoty až o 44 %. V úsilí budeme i naďalej pokračovať a chystáme ďalšie kroky na vylepšenie situácie – pridáme ďalšiu protizápachovú ozónovú technológiu a sme pripravení zastaviť výrobu počas víkendov. Budeme i naďalej otvorene komunikovať ako s vedením mesta Trenčín, tak aj s občanmi. “ Tiina Valk, General Manager

Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok