Nastáva čas na zamyslenie… 2. adventná nedeľa

Nastáva čas na zamyslenie... 2. adventná nedeľaDátum 4. december je vyhradený Barborám. Dievky sa prezliekli „za barbory“. Boli úplne zahalené bielou plachtou a tvár mali prekrytú ručníkom. Chodili po dvojiciach, prípadne štvoriciach s metlou a husacím perom po domoch, kde symbolicky bez rozprávania poometali tanieriky a hrnčeky povešané na stenách. Budúca nevesta sa takýmto spôsobom mohla dostať do domu

budúceho manžela a taká nepoznaná spoznať a presvedčiť sa o poriadku, čistote svojho nastávajúceho. „Svatá panna Barborka, včas ráno vstala, do knihi hladela, čo tam videla? Svaté obzori, sviece horeli, komu ich dala, Panne Márii. Abi nás ochránila, pri našej smrti, ked budeme umierat. Amen.“

Nastáva čas na zamyslenie...pokračovanie.

Sv. Mikuláš – Wikipédia

Ani deň sv. Mikuláš, 6. december, nedal na seba dlho čakať. Po domoch chodili chlapci, mladí muži oblečení ako: svätý Mikuláš, anjel a čert. Kde mali deti, povedali aj jeden z veršíkov, napr. „Deti, ja som Mikuláš, modlite sa Otčenáš, pre dobré deti mám orechi a koláče, pre zlé deti iba korbáče.“ No a tie sa na výzvu buď pomodlili, zaspievali, alebo zarecitovali básničku a po prísľube, že už budú dobré, dostali darček. Deti spievali napr.: „Mikulášku dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku, zlož si svoju ťažkú nošku, daj nám z tvojich darov trošku, dobrý strýčku Mikuláš, veľa dobrých darov máš.“ Okrem tohto zvyku bolo treba dať si na noc vyčistené topánky do okna a ráno sa v nich objavil balíček, v ktorom boli napr. sušené slivky, jabĺčka, oriešky, veľmi ojedinele nejaký sladký cukrík. Deti sa z toho veľmi tešili s presvedčením, že im to nadelil svätý Mikuláš.

Spracovala

Jarka-Kohutova-TNOS-TSK

Jarka Kohútová