Nemocnica plánuje postaviť nový pavilón

Fakultná nemocnica v Trenčíne plánuje postaviť nový pavilón, v ktorom by mali byť operačné sály, Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny a urgentný príjem.  

„Fakultná nemocnica Trenčín má schválenú žiadosť o Nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 17 401 111 eur,“ objasnila hovorkyňa Martina Holecová.

Projekt je zatiaľ v štádiu vyhodnocovania. Nový pavilón plánuje nemocnica vybudovať do troch rokov.

Magdaléna Švančarková – Trenčiansky terajšok