Neporiadok okolo polopodzemných kontajnerov

V krajskom meste pribudli v poslednom období viaceré polopodzemné kontajnery. Tie mali zlepšiť aj poriadok na stojiskách. Trenčania však posielajú podnety.

“Ľudia nás upozorňujú na to, že je niekde neporiadok, napríklad aj okolo nových polopodzemných kontajnerov,” zareagovala Eva Mišovičová, referentka pre komunikáciu MsÚ Trenčín. V sekcii otázky, odpovede na webovej stránke mesta sú aj takéto reakcie od občanov:

“Poraďte mi, na koho sa máme obrátiť so žiadosťou o zvýšenie frekvencie vývozu smetí. Nestačí ich vyvážať trikrát za mesiac.”

“Malo význam vybudovanie polopodzemných kontajnerov na separovaný odpad v Kubrej, keď sa tieto vôbec nevyprázdňujú? Sú preplnené, naokolo porozhadzovaný odpad ako pri starých.”

Problémom je, že prevádzkari vykladajú odpad tam, kam nemajú a problémom je aj to, že nové polopodzemné kontajnery využívajú ľudia z iných častí mesta. A, samozrejme, to najpodstatnejšie – nedostatočné stláčanie odpadu. “Mesto plánuje dočasne na niektorých stojiskách umiestniť fotopasce,” doplnila Mišovičová. Spoločnosť Marius Pedersen, ktorá zabezpečuje pre mesto vývozy, v súčasnosti testuje špeciálne senzory v nádobách na sklo v Zámostí, ale aj v centre meste. “Zisťujeme, aká je spoľahlivosť týchto zariadení. Zatiaľ sú len v obmedzenom počte,” objasnil riaditeľ Miroslav Zavřel. Výhodou senzorov má byť lepšie plánovanie vývozov. “To znamená, že máte absolútny prehľad o tom, do akej miery sú kontajnery naplnené a kedy skutočne potrebujú zvoz,” vysvetlila Andrea Basilová zo spoločnosti vyrábajúcej senzory.

Magdaléna Švančarková – Trenčiansky terajšok