Nezatvárajte oči pred týraním

Nezatvárajte oči pred týranímTýranie sa týka všetkých. Nielen žien a detí, ktoré poznáme, ale aj nás, keďže o tom vieme. Ak sa vám niekto zdôveril, mal na to dôvod. A je len na vás, či túto dôveru využijete v jeho prospech. Ako pomôcť najmä detským obetiami násilia diskutovali v Trenčíne odborníci, ale aj psychológovia, koordinátori z úradov práce, či výchovní poradcovia zo škôl.Organizátorka konferencie Hana Štrbová uviedla, že hlavným zámerom, pre ktorý podujatie pripravili, bolo zvýšiť informovanosť a citlivosť verejnosti na prejavy násilia páchaného na deťoch.

Jedným z príspevkov na konferencii pripravili aj na Krajskom riaditeľstve PZ v Trenčíne. „Náš príspevok je o postupe polície v prípade týraných žien a detí, o tom, čo môžu v zmysle zákona policajti robiť, na koho sa môžu ženy obrátiť,“ priblížila jeho obsah preventistka KRPZ Trenčín Danka Adámiková.

Podľa detského lekára Pavla Šimurku je psychické zdravie základom pre fyzické zdravie. Dôležitým pre prevenciu je, aby dieťa malo jedného pediatra od narodenia. Množstvo prípadov sa tak dá odhaliť už v prvom roku života. „To sú úplne špecifické prípady, keď sa fyzicky týra dieťa. Príkladom je trasenie, s dieťaťom sa myká, myká sa mu hlava, dochádza k zakrvácaniu do mozgu, volá sa to Infant shaken syndrom,“ skonštatoval Pavol Šimurka, z Kliniky pediatrie a neonatológie Fakultnej nemocnice v Trenčíne.Nezatvárajte oči pred týraním Pre obete týrania existuje v Trenčíne už dva roky Bezpečný ženský dom LUNA, ktorý poskytuje dočasný domov, ale aj pomoc v zložitej situácii. „Máme aj poradenské centrum a poskytujeme aj prvotný kontakt klientky alebo obete s dieťaťom,“ dodala Štrbová.

Magdaléna Švančarková – Trenčiansky terajšok