O služby IPC je v Trenčíne záujem

Informačno-poradenské centrum vzniklo v Trenčíne v roku 2016. A počas necelých troch rokov bezplatne pomáha žiadateľom o eurofondy. Do konca minulého roka poskytlo 300 konzultácií, organizovalo 39 seminárov.

„Samozrejme, zo začiatku bol ten záujem menší. V súčasnosti už pociťujeme, že o nás potenciálni žiadatelia a prijímatelia vedia,“ vysvetlila začiatky fungovania centra Katarína Vavríková, koordinátorka IPC. Poradenstvo znamená osobné, telefonické, ale aj e-mailové konzultácie. Zamestnanci IPC pomáhajú aj so správnym vyplnením žiadosti. Častokrát prídu podnikatelia len s nejasnou predstavou, no v IPC vedia pomôcť.

„Ak už je ale konkrétna výzva a podnikateľ alebo osoba príde už s konkrétnym plánom, tak tam už pomôžeme priamo s tým ako postupovať, aby ten konkrétny projekt mal čo najväčšiu šancu, aby bol schválený,“ doplnila Vavríková.

IPC vzniklo na Úrade TSK ako súčasť integrovanej siete Informačno- poradenských centier. jeho gestorom a koordinátorom sa stal centrálny koordinačný orgán Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Magdaléna Švančarková – Trenčiansky terajšok