Odhalili busty významných rodákov

Narodili sa v trenčianskom kraji a ich život a konanie ďaleko prekročilo jeho hranice. Svoje miesto majú už aj na úrade TSK. Ich busty odhalili tento týždeň pred verejnosťou.

„Štyroch si myslím, veľmi významných Slovákov, ktorí dali tomuto národu veľmi veľa,“ povedal Jaroslav Baška, predseda TSK. A to spoluzakladateľ 1. Československej republiky Milan Rastislav Štefánik, ale aj kodifikátori spisovnej slovenčiny Ľudovít Štúr a Jozef Miloslav Hurban, či výrazná tvár Pražskej jari Alexander Dubček. „Osobne som sa snažil vytvoriť hlavne charaktery tých ľudí. Keď je to Štefánik, tak je to proste človek, ktorý je v takom pozore, urobený tak, akoby strážil vlastne celý ten národ,“ objasnil autor sochy M.R. Štefánika, sochár Dominik Monček.  Ľudovíta Štúra vytvoril takto. „V mierne naklonenom postoji, ako keby mal aj mierne potvorené ústa, ako keby chcel aj niečo povedať,“ vysvetlil Monček.

Bustu Alexandra Dubčeka, tváre takzvanej Pražskej jari vytvoril Igor Mosný. Zároveň koordinoval všetkých autorov. „Každý má určitý nejaký rukopis a videnia toho priestorového videnia. Myslím si, že v tomto sme mali šťastnú ruku, že sme prizvali na spoluprácu architektku Peťu Balaščákovú, ktorá našla toto riešenie ukotvenia na konzoly,“ vysvetlil sochár a autor busty Alexandra Dubčeka a zároveň koordinátor Igor Mosný. „Je mi cťou, že som sa mohla podieľať na tomto projekte,“ povedala s úsmevom Balaščáková. „Dohodli sme sa autori, že busty budú tak v mierne nadživotnej veľkosti , takže znovu som ju musel modelovať a opieral som sa hlavne o zachované fotografie, kresby. Ja si myslím, že je to osobnosť, ktorá už sama o sebe je inšpiratívna,“ vysvetlil autor busty Jozefa Miloslava Hurbana, Milan Struhárik.

Magdaléna Švančarková – Trenčiansky terajšok