Oslávili 25 rokov od vzniku zväzu vojakov

Oslávili 25 rokov od vzniku zväzu vojakovPodujatia, ktoré sa konalo v Trenčíne, sa zúčastnili bývalí profesionálni vojaci, ale aj zamestnanci vojenských útvarov patriaci do Zväzu vojakov SR.

Hlavným cieľom je spomenúť si históriu, určiť si plány do budúcna a vykonať ocenenie tých zaslúžilých členov,“ povedal Eugen Bitera, prezident Zväzu vojakov SR

V súčasnosti zväz tvorí 30 klubov a približne 2400 členov z celkového počtu asi 15 tisíc poberateľov výsluhových dôchodkov. Je zameraný hlavne na sociálny program, starostlivosť o vojakov až po poslednú rozlúčku.

Ako skonštatoval bývalý prezident zväzu Tomáš Švec, vo zväze vo väčšej časti robia hlavne výsluhoví dôchodcovia. „Preto je veľmi potrebné, aby do zväzu vstupovali aktívni vojaci, profesionálni vojaci.“

Počas osláv štvrť storočnice sa rozdávali aj ocenenia za zásluhy.

Jedným z ocenených bol aj Švec. „Vysoko si vážim toho, že prezídium ma navrhlo a rozhodlo o tom, že ocení moju prácu,“ vyjadril sa bývalý prezident zväzu.Oslávili 25 rokov od vzniku zväzu vojakovGenerálny riaditeľ sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany SR Radoslav Ivančík podotkol, že ministerstvo obrany si vysoko váži spoluprácu so všetkými občianskymi združeniami ale samozrejme zvlášť s tými, čo majú pozitívny vzťah k vojakom a jednak k ozbrojeným silám a tá spolupráca prebieha v mnohých oblastiach. Členovia zväzu možnosť byť súčasťou tejto organizácie vítajú.

Považujem za potrebné sa v ňom angažovať.“

Má to význam v tom, že sa stretávame bývali kolegovia a máme názory na spoločenské udalosti.“

Za uniformu sa ja nehanbím, chodíme na všetky akcie, ale nielen u nás, ale chodíme aj do Českej republiky dokonca aj do Rakúska a vždy v uniformách.“

Magdaléna Švančarková – internetová TV Trenčiansky terajšok