Otvorili detský kútik na univerzite

Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka dnes slávnostne otvorili detský kútik. Ten má slúžiť pre deti rodičov, ktorí na univerzite študujú alebo pracujú.

„Nemusia sa obávať, nemusia riešiť to, kam dám svoje malé dieťa. Viem, že ho dám sem, prihlásim sa, mám to dohodnuté, mám dohodnutý čas konzultácie, mám dohodnutý čas umiestnenia dieťaťa v detskom kútiku, je o neho profesionálne postarané,“ objasnil rektor univerzity Jozef Habánik.  O deti vo veku od troch do dvanástich rokov sa postarajú štyri kvalifikované vychovávateľky. Kapacita priestorov je 21 detí, pričom je vytvorený priestor aj pre deti zo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

“Veľa závisí od veku detí, lebo my tu máme rôzne vekové kategórie, veľa sa im musíme prispôsobiť, aj čo sa týka nejakého programu. Takže vyrábame, hráme sa,“ vysvetlila vychovávateľka Ema Sásková.  Podľa riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne  je potrebné dnes vytvárať možnosti, aby rodičia dokázali skĺbiť prácu s rodinou. „No a hlavne tie firmy už pociťujú, že musia niečo pre tie ženy, lebo skrátka veľa kvalifikovaných takýchto ľudí je na úrade a sú obmedzení hlavne tými rodičovskými povinnosťami,“ povedal Ján Gramata, riaditeľ úradu. A práve preto takéto projekty môžu byť inšpiráciou aj pre ostatných. Celý projekt je rozpočítaný na takmer 160 tisíc eur na jeho fngovanie počas dvoch rokov.

Magdaléna Švančarková – Trenčiansky terajšok