Pamiatka zostane pod zemou, pripomenie ju odlišná dlažba

Pamiatka zostane pod zemou, pripomenie ju odlišná dlažba Trenčín mal právo vybudovať hradby. Toto privilégium mu udelil Žigmund Luxemburský v roku 1412. Nález Hornej brány a predbránia odhalil archeologický výskum Mierového námestia.

V roku 1412 udelil Žigmund Luxemburský mestu Trenčín výsady slobodného kráľovského mesta, čo výrazne napomáhalo k jeho rozvoju. Žigmundove rozhodnutie malo dopad aj na 21.storočie a niektorí ľudia možno netušia, po čom kráčajú.

V 15-tom storočí bolo vybudované mestské stredoveké opevnenie spolu s bránami a potom v 16-tom storočí nadstavené na veže a vybudované predbránie,“ uvádza Daniela Nipčová z Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne. Nález Hornej brány a predbránia odhalil archeologický výskum počas rekonštrukcie Mierového námestia v priestore pri bývalom Župnom dome a súčasnom múzeu.Pamiatka zostane pod zemou, pripomenie ju odlišná dlažba Nálezy boli po prieskume opäť zasypané, kadiaľ hradby viedli však uvidia domáci aj návštevníci vďaka odlišnej dlažbe. Ako skonštatoval Martin Beďatš, hlavný architekt mesta Trenčín, použité boli materiály príbuzné tým, ktoré sú použité na celom námestí. „Líšia sa tým, že hradby a opevnenie je spravené z lomového andezitu, aký je použitý na Sládkovičovej ulici na opačnej strane námestia.“

Podľa historičky ide o novodobú forma upozornenia na historický nález. Zobrazí líniu objektu veže hradby, predsunutého predbránia a nadväzujúcich krčkov s baštami.

Priestor nad pozostatkami murív na úrovni chodníka neuvažovali zaskliť. Z viacerých dôvodov .
Ako objasnil Beďatš, ide o tranzitný priestor, kadiaľ ľudia iba prejdú. „Takže ani sme nechceli, aby tu postávali niekde na skle.“ Ako ho doplnila Nipčová, bolo by to aj technicky náročné, pretože priestor by musel byť odvetrávaný a klimatizovaný.

Na tento vzácny relikt doby upozorní aj sklenená tabuľa s fotografiami a popisom nálezu, ktorá bude umiestnená na stene budovy múzea.Podľa historičky ide o novodobú forma upozornenia na historický nález. Zobrazí líniu objektu veže hradby, predsunutého predbránia a nadväzujúcich krčkov s baštami.

Lucia Nagyová – internetová televízia Trenčiansky terajšok