Pokles návštevníkov, ale nárast prenocovaní v kraji

Zdroj: Pixabay

Rok 2018 priniesol v Trenčianskom kraji pokles návštevníkov v ubytovacích zariadeniach. Vyplýva to z výsledkov Štatistického úradu v Trenčíne. Pokles prišiel po štyroch rokoch rastu.

Informácie poskytol riaditeľ ŠÚ SR v Trenčíne Pavol Arpáš. “Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu poskytli ubytovanie 259 800 domácim návštevníkom a 110 234 zahraničným návštevníkom. Napriek medziročnému poklesu počtu návštevníkov počet prenocovaní vzrástol. Výraznejší nárast prenocovaní bol u zahraničných návštevníkov. Priemerný návštevník kraja tak prenocoval v ubytovacom zariadení cestovného ruchu 3,9 noci, čo bolo najviac medzi krajmi na Slovensku,” vysvetlil Arpáš.


Zdroj: jandzur from Pixabay

Najčastejšie k nám prichádzali návštevníci z Českej republiky, potom z Nemecka, ďalej z Poľska a Rakúska. Najvyšší počet prenocovaní bol u českých návštevníkov. “Najdlhšie sa v ubytovacom zariadení zdržal návštevník z Afriky v priemere 6,5 noci,” doplnil Arpáš. Najnavštevovanejšou lokalitou boli Trenčianske Teplice, na druhom mieste krajské mesto Trenčín, ktoré za uplynulý rok navštívilo 59 358 návštevníkov a na treťom mieste boli Bojnice.

Magdaléna Švančarková – Trenčiansky terajšok