Poslancov ubrali aj pridali, celkový počet zostáva rovnaký

Poslancov ubrali aj pridali, celkový počet zostáva rovnakýV novembri opäť budeme voliť. Obyvatelia si vyberú svojho primátora, starostu a poslancov.

Termín volieb, 10 novembra, oznámil predseda NR SR Andrej Danko. Zároveň určil lehotu, do kedy majú mestá určiť počty poslancov a volebných obvodov. Závisí to od počtu obyvateľov. Ten bol v Trenčíne ku dňu 15. júna 54-tisíc 808. Navrhovaný počet poslancov spolu je 25. Na jedného poslanca teda pripadá 2192, 32 obyvateľov mesta.

Určenie volebných obvodov a počtu poslancov zákon ponecháva na rozhodnutí zastupiteľstva. Aj preto mestské zastupiteľstvo, ktoré sa konalo 4. júla, schvaľovalo zmeny.Poslancov ubrali aj pridali, celkový počet zostáva rovnaký Dotknú sa dvoch volebných obvodov. Volebný obvod č. 4 Zámostie, Zlatovce, Istebník, Orechové, Záblatie bude mať o jedného poslanca viac, čiže päť poslancov a volebný obvod č. 3, Sihoť I–IV, Opatová, Pod Sokolice, Kubrá, Kubrica o jedného poslanca menej, čiže sedem poslancov.Poslancov ubrali aj pridali, celkový počet zostáva rovnakýV ostatných zostanú počty poslancov rovnaké ako doteraz. Vo volebnom obvode č. 1, Stred, Dolné mesto, Dlhé Hony, Noviny, Biskupice si ľudia zvolia šesť poslancov, pre obvod č. 2 Juh je určený počet 7 poslancov. Nezmenený zostáva počet volebných obvodov, budú 4.

Peter Peťovský – internetová TV Trenčiansky terajšok