Predaj hospodárskej budovy a pozemku rozdelili poslancov na dva tábory

Predaj hospodárskej budovy a pozemku rozdelili poslancov na dva táboryNový vlastník hotela v lesoparku Brezina chce rozšíriť areál a na rekreačné, športové a relaxačné aktivity prestavať susediaci hospodársky areál, patriaci mestu. Jeho žiadosť o predaj narazila na nesúhlas časti poslancov.

Na Brezine majú domáci aj turisti opäť dôvod zdržať sa. Mesto zrekonštruovalo detské ihrisko Kiosk za takmer 60-tisíc eur, pribudol bufet, láka aj lanová dráha. Roky chátrajúci hotel nový majiteľ opravil. Plánuje rozšíriť jeho služby a vybudovať relaxačné priestory. Vhodné miesto našiel za hotelom, kde sa, na pozemku mesta, nachádza hospodárska budova. Niektorým poslancom sa zámer zveľadiť neatraktívny priestor v blízkosti hotela pozdáva, iní sa obávali , že Trenčania prídu o toto územie. Požadovali, aby o využití priestoru rozhodli občania a na predaj pozemku bola vypísaná verejnú súťaž.

Poslanec mestského zastupiteľstva Tomáš Bahno spomína na stav, ktorý bol v tejto lokalite ešte nedávno. „Dva tri roky dozadu, bol hotel zavretý, detské ihrisko bolo vlastne v polorozpadnutom stave,.“

Rozvoj tejto lokality nemusí zostať iba na bedrách mesta. Ako upozornil prvý zástupca primátora mesta Trenčín Ján Forgáč, obec má vytvárať podmienky pre podnikateľov, pre ich podnikanie, „A keď je to v súlade s  cieľmi a záujmami mesta alebo obce a jej obyvateľov, tak je to úplne v poriadku.“Predaj hospodárskej budovy a pozemku rozdelili poslancov na dva táboryPoslankyňa Danica Birošová zastáva názor, že najskôr sa tieto priestory mali ponúknuť buď záujmovým združeniam, alebo sa mala urobiť súťaž o to, či je tu aj iná možnosť využitia priestorov.
Predaj formou verejnej súťaže pozemku a budovy pre iný podnikateľský subjekt neprichádza do úvahy, aj pre skutočnosť, že prístupová cesta na pozemok mesta vedie cez pozemok hotela. Ak by zámer investora nesmeroval k  rozvoju mesta a zveľadeniu oddychovej časti Breziny, mesto by pozemok vôbec nepredávalo. „Bez súčinnosti hotela si neviem predstaviť majetok, ku ktorému je prístup po pozemkoch nejakej tretej osoby, v tomto prípade práve hotela,“ uviedol viceprimátor Forgáč.

Investor ponúkol mestu časť svojej budovy na Brezine, ako náhradu za zázemie pre obhospodarovanie lesa pri hoteli a zároveň sa zaviazal, že v areáli znova oživí drevenú kolkovú dráhu. Prístupná bude pre všetkých, nielen pre zákazníkov hotela. Poslanci naviac sprísnili zmluvnú pokutu, ak by verejná dráha nebola hotová do roka,„je tam stopercentná pokuta doplatku a plus možnosť mesta odstúpiť od zmluvy,“ dodal Forgáč.

Zastupiteľstvo predaj nehnuteľnosti investorovi napokon schválilo. „Veľký význam vidím v tom, že investor hotela bude mať umožnené rozvíjať svoj podnikateľský zámer možno aj do iných rozmerov, teda na aké sme boli doteraz zvyknutí,“ tvrdí Bahno.

Lucia Nagyová – internetová televízia Trenčiansky terajšok