Pri výstavbe cyklotrasy medzi Trenčínom a Brumovom je problém s podložím

Budovanie cyklotrasy, na slovenskej trase, medzi Trenčínom a Nemšovou má menší problém. Niektoré úseky totiž nemajú vhodné podložie. Aktuálne sa hľadá riešenie.

Podľa slov predsedu kraja Jaroslava Bašku si Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) dal spraviť kontrolný posudok zo Žilinskej univerzity. Ten má overiť správnosť hodnôt únosnosti podložia a na základe toho sa bude rozhodovať.

„Ak všetko pôjde dobre, túto stavbu by sme chceli dokončiť na jeseň tohto roka tak, aby cyklistická verejnosť stihla koniec sezóny,“ vysvetlil Baška.

Podľa zástupcu zhotoviteľa Jozefa Chalupianskeho je to možné, avšak za predpokladu, že budú priaznivé klimatické podmienky a problém s podložím sa im podarí čo najrýchlejšie vyriešiť.

Cezhraničný projekt Na bicykli po stopách histórie má za cieľ prepojiť dve pamiatky Trenčiansky hrad a hrad Brumov. Na slovenskej strane má mať od starého železničného mosta dĺžku 11,4 kilometra až po kúpalisko v Nemšovej. Tam sa napojí na existujúcu cyklotrasu. Celková dĺžka medzi oboma hradmi bude napokon 24 kilometrov.

Magdaléna Švančarková – Trenčiansky terajšok