Rekonštruujú budovu trenčianskych hasičov

Trenčianski hasiči budú mať zrekonštruovanú budovu. Aktuálne začali práce, ktoré majú zlepšiť tepelno-technické vlastnosti budovy a znížiť tak energetickú náročnosť. A to znamená zateplenie budovy a strešného plášťa, výmenu okien, garážových dverí, ale aj modernizáciu kotolne.

„Súčasné vybavenie kotolne sa zdemontuje a kompletne nahradí novou technológiou a novým zdrojom tepla,“ objasnil hovorca ministerstva  vnútra SR Petar Lazarov.

Práce sú financované z nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. „Realizácia stavebných prác bude prebiehať počas prevádzky objektu. Rekonštrukcia v dohodnutej cene 702 955 eur s DPH by mala byť dokončená do siedmich mesiacov od odovzdania staveniska,“ doplnil Lazarov. A to znamená 28. októbra tohto roka.

Magdaléna Švančarková – Trenčiansky terajšok