Rozhodli sa pomáhať

Rozhodli sa pomáhaťTakmer 50 darcov a medzi nimi študenti, hasiči i trenčiansky župan. V budove Trenčianskeho samosprávneho kraja sa štedro rozdávalo – zo svojho a to najvzácnejšie – ľudská krv.

Akciu organizovala trenčianska župa už po siedmykrát. A počas dvoch dní mohli prispieť svojou troškou ľudia z celého kraja. Okrem úradu boli totiž odbery aj v troch župných nemocniciach.

Predseda TSK Jaroslav Baška pripomenul, že akciu sa snažia robiť dvakrát ročne na úrade TSK. „Som rád, že sa toho zúčastňujú aj žiaci, študenti, zamestnanci našich zariadení,“ dodal.

Letná kvapka krvi prilákala študentov z Piaristického gymnázia v Trenčíne aj dobrovoľných hasičov, statných chlapov z Pobedima. K darovaniu krvi viedla darcov rozličná motivácia.

Moja babka dávnejšie potrebovala krv, pretože, keď potratila, stratila veľké množstvo krvi a vtedy ju zachránili práve títo darcovia, tak som sa rozhodla, že môžem pomôcť tiež niekomu inému,“ povedala gymnazistka.Rozhodli sa pomáhať Cítim takú spolupatričnosť, že môžem pomôcť, to je jedna vec a druhá vec, pre mňa dosť dôležitá, že si aj overujeme svoj zdravotný stav,“ skonštatoval ďalší darca

Okrem prvodarcov boli medzi účastníkmi aj dlhoroční a pravidelní darcovia.

Cítim sa fantasticky, lebo môžem pomôcť ľuďom. Dnes darujem krv 22krát,“ povedal dobrovoľný hasič.

Ja som pravidelný darca krvi, dnes som tu už 54 krát.“

Odbery prebiehajú v poriadku, bez nejakých väčších ťažkostí, všetci to zvládajú dobre, všetko bolo v poriadku,“ opisuje Zuzana Martinková z NTS Trenčín. Ako dodala každého darcu upozorňujú, aby akýkoľvek problém pri odbere hneď hlásil sestričkám.

Magdaléna Švančarková- internetová TV Trenčiansky terajšok