Rozpočet má byť zrozumiteľný pre všetkých

Trenčianska župa plánuje zostaviť takzvaný Občiansky rozpočet už na budúci rok 2020. Jeho cieľom má byť hlavne zrozumiteľnosť pre širokú verejnosť.

„Jednoducho povedané, aby občan nášho kraja si pomerne jednoducho našiel to, čo ho v rozpočte zaujíma. Napríklad bude chcieť vedieť, koľko prostriedkov župa investuje do rekonštrukcie a modernizácie stredných škôl v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,“ objasnil poslanec TSK Jozef Habánik.

Ale napríklad aj to, koľko financií pôjde do opravy ciest, či koľko sa investuje do nemocníc. „Rozpočet TSK sme vždy robili pre verejnosť a preto ma veľmi teší, že dnes môžeme byť partnerom projektu Inštitútu pre hospodársku politiku a práve ešte otvoriť viac rozpočet občanom, aby viac rozumeli nielen tým číslam, ale aj ďalším častiam, ktoré sú tam, ako je napríklad programový rozpočet,“ zareagoval predseda TSK Jaroslav Baška. „Na webe nájde aj tú svoju verziu občianskeho rozpočtu, kde veľmi rýchlo bude vedieť tieto informácie prečítať, vyčítať a absorbovať, preto chceme aj prostredníctvom projektu zvyšovať finančnú gramotnosť ľudí,“ vysvetlil František Palko z IHP.  Inštitút hospodárskej politiky tak spolu s trenčianskou župou spúšťajú pilotný projekt na Slovensku, ktorý má aj inšpirovať. „Vieme vytvoriť príklad dobrej praxe aj pre ďalšie samosprávy a to nielen pre samosprávne kraje, mestá a obce,“ doplnil Palko. „Je to vec dynamická, vyvíja sa to, stále je to vo  vývoji, a my by sme mali byť schopný reflektovať aj týmto moderným trendom, aj z hľadiska celého procesu rozpočtovania,“ povedal Habánik.

Magdaléna Švančarková- Trenčiansky terajšok