Škôlky budú musieť viac integrovať

Posledný ročník materskej školy má byť od septembra 2020 povinný pre všetky deti. To znamená, že škôlky budú musieť integrovať aj deti so zdravotným znevýhodnením. Potvrdilo nám to ministerstvo školstva.

“Tendencia je taká, že narastá nám výskyt takýchto detí a špeciálnych škôlok je veľmi málo,” vysvetlila špeciálna pedagogička Táňa Dlesková zo Spojenej školy internátnej. Pani učiteľky v škôlke sa tak budú musieť v pomerne krátkom čase naučiť pracovať napríklad s autistami, či s deťmi s poruchou sluchu, zraku. 

“Takže tá prax bude zo začiatku určite chýbať, lebo tých odborníkov, čo sa týka vzdelávania zdravotne znevýhodnených nie je na tých materských školách,” doplnila riaditeľka spomínanej školy Alena Gašparovičová. Aj preto Spojená škola internátna v Trenčíne pripravila pre učiteľky z celého kraja školenia, ale aj náhľad do takejto práce. “Vždy sa povie, že treba mať šťastie na ľudí a v tomto prípade to platí dvojnásobne,” doplnila Dlesková.

Magdaléna Švančarková – Trenčiansky terajšok