Spoločnosť produkujúca zápach zo Zámostia odíde

Stavebný úrad mesta Trenčín vydal rozhodnutie, ktorým nariadil spoločnosti Old Herold Hefe s.r.o. odstránenie stavebných úprav. V praxi to znamená, že stavebník po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, bude povinný tie stavebné úpravy odstrániť.

Môže sa odvolať a odvolacie konanie môže trvať niekoľko mesiacov. Rozhodnúť musí okresný stavebný úrad. Spoločnosť momentálne nevyrába.
Spoločnosť Old Herold Hefe je sklamaná z rozhodnutia stavebného úradu a mesta Trenčín.
„Aj preto budeme zvažovať ďalšie právne kroky, aby sme sa domohli spravodlivého rozhodnutia“, povedal generálna menežérka Tiina Valk.

Podľa ich vyjadrenia nič nestavali nelegálne. Stavebné úpravy boli realizované v roku 2014 až po viacerých konzultáciách s mestom Trenčín.
Ján Forgáč 1. zástupca primátora mesta Trenčín sa vyjadril, že: „Ja som dodnes nepočul, že s kým túto vec konzultovali.“
Viceprezident spoločnosti Lallemand André Lambert, pri rokovaní s vedením mesta informoval, že výrobu presunú mimo Trenčína.
„Prisľúbili, že sa odsťahujú s touto výrobou z Trenčína. Ten prísľub bol v tom zmysle, že začiatkom budúceho roka“, skonštatoval Forgáč. Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok