Archív značiek: TSK

TSK podporuje polytechnické vyučovanie na základných školách

TSK podporuje polytechnické vyučovanie na základných školáchAj TSK podporuje polytechnické vyučovanie na základných školách. Viac ako 70 základných škôl dostane tento rok notebooky a programovateľné stavebnice  Počtom obyvateľov a rozlohou patrí Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) medzi menšie kraje. V Trenčianskom kraji sa nachádza spolu 195 základných škôl a 57 stredných odborných škôl a gymnázií.

Nepretržité monitorovanie ciest Trenčianskeho kraja začalo

Nepretržité monitorovanie ciest Trenčianskeho kraja začalo Na 1481 kilometroch ciest II. a III. triedy, ktoré spravuje Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK), sa z poverenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR od nedele 1. novembra 2015 spúšťa nepretržitá dispečersko-spravodajská služba. Udeje sa tak v rámci zabezpečenia jednotného informačného systému zimnej spravodajskej služby vo všetkých krajoch na Slovensku.

Kraj hodnotí zimnú údržbu komunikácií

Kraj hodnotí zimnú údržbu komunikácií Viac ako 184 tisíc obhospodárených kilometrov ciest, 37 tisíc ton posypového materiálu a takmer 3 milióny eur. Taká je bilancia zimnej údržby Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) počas zimnej údržby v sezóne 2014/2015. SC TSK celkovo spravuje 1482,856 kilometrov ciest II. a III. triedy vo vlastníctve TSK, z toho 347,711 kilometrov ciest II. triedy a 1135,145

Poslanci TSK schválili opravu ciest.

Poslanci TSK schválili opravu ciestV pondelok 25. augusta 2014 sa zišli poslanci na riadnom VII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Hlavnými bodmi rokovania boli majetkové záležitosti, všeobecné záväzné nariadenie (VZN) o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov žiakov v školskej jedálni, plán opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom a interpelácie poslancov. 

Zvýši sa cestovné v prímestskej autobusovej doprave?

Zvýši sa cestovné v prímestskej autobusovej doprave? Predsedkyňa Komisie pre financie, rozpočet a investície bola na májovom zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja poslanci spokojná s vyrokovanými podmienkami TSK o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2013. Spýtali sme sa jej, aký to bude mať dopad na rozpočet TSK a či sa nezvýši cena lístkov v prímestskej autobusovej doprave.