Technická olympiáda v Trenčíne

Robotika, ale aj strojárstvo boli dve hlavné témy Technickej olympiády v Trenčíne. Tú už po štvrtýkrát zorganizovalo Krajské centrum voľného času a SOŠ pod Sokolicami.

Súťaž prebieha v dvoch kategóriach, je to ručné spracovanie kovov, ale takou zábavnejšou formou a druhá kategória je robotika,“ vysvetlila Renáta Bieliková, riaditeľka KCVČ. Súťažili žiaci druhého stupňa základných škôl z celého kraja. Roboty na solárnu energiu potrápili trošku hlavy školákov. Ale väčšina nemala žiaden problém.

Súčasťou súťaže bolo aj ručné spracovanie kovov. A súťažiaci vyrábali stojany s menom školy. Záujem o techniku každoročne narastá. A dnešné deti majú zručnosti, ktoré kedysi bežné neboli. „Je to trend a my to vidíme, že, samozrejme, každým rokom viac a viac, že deti rastú s technikou,“ zareagoval riaditeľ SOŠ Pod Sokolicami Ľuboš Chochlík.

Magdaléna Švančarková – Trenčiansky terajšok