Trenčín hostil hudobné talenty z troch krajín

Trenčín hostil hudobné talenty z troch krajínMedzinárodný festival komorných súborov hostil v Trenčíne tri krajiny, Slovensko, Česko a Poľsko. Účastníci ocenili možnosť stretnúť sa, porovnať a vymeniť si skúsenosti.

Ako povedala riaditeľka ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne Eva Kulhánková, účastníkmi festivalu boli družobné školy. „Spolupracujeme s nimi aj na tomto už 14-tom ročníku vzájomného festivalu, kde si porovnávame úroveň základných umeleckých škôl. A je to vždy také milé stretnutie.“

„Predstavíme sa s komorným orchestrom a kvartetom akordeónov,“ priblížila riaditeľka školy ZUŠ z Českého Tešína Renata Wdowková.

„V Trenčíne sme už tretí raz a prišlo sem 17 žiakov,“ povedal Pawel Sobik, riaditeľ Štátnej hudobnej školy 1. storočia W. Kilar Wodzisław Śląski z Poľska. Festival je každý rok v inej krajine a cieľom je vzájomná inšpirácia. Pre žiakov i pre rodičov je veľmi motivujúci. A že sa darí plniť potvrdili aj jeho účastníci.

„Naši žiaci mi povedali, že majú rešpekt pred tým ako hrajú poľské deti na priečnych flautách,“ skonštatovala Kulhánková.Trenčín hostil hudobné talenty z troch krajínŽiaci poctivo trénovali, aby podali čo najlepší výkon. Andrej Tašár žiak ZUŠ K. Pádivého Trenčín prezradil, že sa pripravovali štyri mesiace. „Fakt bolo ťažké nacvičiť niektoré pasáže.“ V závere festivalu zahrali všetci žiaci spoločnú skladbu.

Magdaléna Švančarková – internetová TV Trenčiansky terajšok