Trenčín ponúka bývanie pre mladých ľudí

Trenčín ponúka bývanie pre mladých ľudíMladým ľuďom, ktorí sa chcú osamostatniť od rodičov, podáva mesto Trenčín pomocnú ruku. Môžu požiadať o štartovacie byty. Určené sú pre mladé rodiny a mladých ľudí do 35 rokov.

Mesto má k dispozícii 26 úplne nových bytov na Veľkomoravskej ulici, ale niekoľko nájomných bytov má aj na sídlisku Juh. Podľa hovorkyne mesta Eriky Ságovej, na sídlisku Juh sa uvoľnia aj trojizbové byty, na Veľkomoravskej ulici sú byty jedno a dvojizbové, niektoré väčšie, niektoré menšie.

Dôležitou informáciou pre záujemcov alebo žiadateľov o nájomný byt je, že k nájomnému bytu je aj parkovacie miesto,“ povedala Ságová s tým, že odpovede na dotazy dostanú na mestskom úrade.

Žiadosť je možné podávať už v týchto dňoch v klientskom centre na mestskom úrade alebo si žiadosť môžu stiahnuť aj na mestskom webe. Žiadateľ o tento typ bytov musí spĺňať kritéria podľa zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.Trenčín ponúka bývanie pre mladých ľudíŠtartovací byt je štandardný nájomný byt, charakterizovaný menšou podlahovou plochou (max. 50 m2) a limitovanou dĺžkou nájmu pre oprávnenú domácnosť (max. 6 rokov). Tento typ nájomného bytu je určený o. i. aj pre riešenie bývania začínajúcich domácností – mladých ľudí,“ vysvetlila hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.

Jednou z podmienok získania bytu v Trenčíne je mať v našom meste trvalý pobyt. „Žiadatelia môžu byť aj ľudia, ktorí ešte len zvažujú bývanie v Trenčíne, s tým že si postupne trvalý pobyt v Trenčíne vybavia,“ dodala Ságová.

JURAJ BUDZOVSKÝ – internetová TV Trenčiansky terajšok