V škole pribudla workoutová zostava

V Spojenej škole internátnej v Trenčíne pribudla workoutová zostava.

“Novinkou v našom areáli je vonkajšie cvičisko, o ktorom sme niekoľko rokov snívali, ale bol to taký nedosiahnuteľný sen,” povedal zástupca riaditeľky Peter Jakubec. Chýbali totiž financie, tie napokon získali z výťažku akcie Hviezdy deťom a z príspevkov ďalších organizácií. “Je to predovšetkým na precvičovanie vlastného tela. Stroje sú zamerané tak, že vlastne zdvíhate alebo vytláčate váhu vlastného tela,” vysvetlil Jakubec.  

Workoutová zostava sa nachádza na dvoch miestach a je určená v prvom rade pre žiakov školy, zamestnancov, ale využívajú ho aj rodičia detí. “Deti veľmi radi navštevujú toto cvičisko a nadšení sú aj niektorí kolegovia, ktorí počas prestávok chodia cvičiť na toto ihrisko,” doplnil Jakubec.

Magdaléna Švančarková – Trenčiansky terajšok