V Trenčianskom múzeu zmizlo 248 zbierkových predmetov

Revízna komisia dva roky preverovala zbierkové predmety v Trenčianskom múzeu. Podľa jej výsledkov chýbajú historické zbrane, napríklad pušky a šable. Väčšina artefaktov pochádzala z 19. teho až 20. teho storočia.

“Chýbajúce zbrane reprezentujú časový úsek od konca stredoveku až po 20.te storočie,” vysvetlil Tomáš Michalík, zástupca riaditeľa Trenčianskeho múzea. Podľa jeho slov sa revízia má podľa múzejného zákona vykonávať každých sedem rokov. Tie sa však dlhodobo nevykonávali a boli predpísané až začiatkom roku 2015. “Súčasné vedenie nariadilo prvú komplexnú revíziu celého zbierkového fondu. Je to časovo i personálne mimoriadne náročná činnosť. V múzeu sa komplexná revízia nikdy, alebo minimálne desiatky rokov nerobila,” doplnil Michalík.

Zdroj: Trenčianske múzeum