Verejné vyhlásenie k medializovanej kauze

„Problémové mäso z chorých poľských kráv sa do Trenčína nikdy nedostalo. Túto skutočnosť potvrdila veterinárna kontrola dňa 01.02.2019. Naša prevádzka Mäsiarstvo u Urbánka sa cíti touto nepravdivou medializáciou podvedená.

V našej predajni u Urbánka na Nám. Sv. Anny ponúkame výhradne hovädzie mäso slovenského pôvodu, nakoľko je to požiadavka našich zákazníkov. A to je pre našu firmu zásadné.

Produkcia slovenského mäsa nepokrýva však potrebu nášho trhu, čo je všeobecne známe, rovnako aj z vyhlásenia pani ministerky pôdohospodárstva. Hovädzie mäso sa na Slovensko dováža aj z Belgicka, Nemecka, Holandska, Írska, či z krajín mimo EÚ. Preto sme, podobne ako iní prevádzkovatelia, dokupovali hovädzie mäso, zdôrazňujem len od certifikovaných dodávateľov s platnými povoleniami EÚ. V tom, že je zdravotne nezávadné sa musíme spoľahnúť na našu európsku legislatívu a kontrolu zo strany Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

Mäso zahraničnej produkcie sme zabezpečovali preto, aby sme mali pokrytý celý sortiment hovädzieho mäsa pre prevádzky našich odberateľov, ktorí netrvajú na pôvode hovädzieho mäsa zo slovenských chovov.

Pokiaľ si zákazník želá výhradne slovenské mäso, ako sú napríklad naše materské a základné školy, tak ich požiadavkám vyhovieme.

Sme rozhorčení, že sme boli neprávom medializovaní v súvislosti s predajom závadného hovädzieho mäsa. Chceme zdôrazniť, že sa v tejto kauze cítime byť obeťou my.

Dobré meno firmy sme nevybudovali ani za deň ani za rok. Trvalo to celé generácie. Ako sa ukázalo, pošpiniť našu rodinnú firmu a zmariť roky práce mnohých ľudí je veľmi jednoduché. Na naše verejné lynčovanie stačila medializácia tvrdenia bez dôkazov.

Napriek tomu, že sme sa dostali do neoprávnenej mediálnej pozornosti, môžeme  sľúbiť, že aj táto skúsenosť nás posunie k ďalšiemu  zlepšovaniu služieb. Verím, že tí, ktorí s nami, v týchto pre nás veľmi ťažkých chvíľach zostávajú, budú s našimi službami spokojní aj naďalej. Za toto im ďakujeme.

Ak by sme svoju prácu nevykonávali poctivo, s najlepším vedomím, nemyslím, že by sme svoju pozíciu na trhu 27 rokov obhájili.“

Ing. Michal Urbánek