Viac peňazí na cesty, ale aj mzdy, či do škôl

Viac peňazí na cesty, ale aj mzdy, či do škôlKrajskí poslanci schválili v pondelok 26. novembra 2018 rozpočet. Kraj zainvestuje viac do opráv ciest, opraví aj štyri mosty. Ako informovala Renáta Ozimová, vedúca Odboru finančného Trenčianskeho samosprávneho kraja bol rozpočet na rok 2019 zostavený ako vyrovnaný. „Bežný rozpočet tvorí prebytok v sume 22 miliónov 67 tisíc eur. Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 26 miliónov 978 tisíc eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý jednak bežným rozpočtom a finančnými operáciami.“

Zvýšili sa príjmy, ale aj výdavky, najmä v súvislosti s čerpaním prostriedkov z fondov Európskej únie. Najviac výdavkov ide na prevádzku škôl a dopravu. Na zvýšenie kvality ciest, škôl, nemocníc i zariadení sociálnych služieb pôjde viac ako 63 miliónov eur. Rozpočet počíta aj so zvyšovaním platov pre nízkopríjmové skupiny. Viac dostanú aj zamestnanci Úradu TSK, a to zamestnanci sociálnych zariadení, zamestnanci školských zariadení, ktorí pracujú v školských jedálňach, ale aj zamestnanci, ktorí sa starajú počas letnej, zimnej údržby o 1500 km ciest 2. a 3. triedy, plus cesty 1. triedy,“ vymenoval župan Jaroslav Baška.Viac peňazí na cesty, ale aj mzdy, či do škôl Župa bude investovať viac aj do opráv ciest 2. a 3. triedy. „V minulom roku to bolo 5 miliónov, v tomto roku to bude 6 miliónov eur, za ktoré sa opraví približne 58 km ciest,“ uviedol Radovan Hladký, poverený riadením Odboru dopravy TSK. Ako ho doplnil Baška, budúci rok chce župa zrekonštruovať štyri mosty z piatich, ktoré sú v najhoršom stave. „Chceme sa pustiť aj do rekonštrukcie tých ciest, ktoré sú v havarijnom stave,“ dodal župan Baška.

Pôjde pritom o súvislé celoplošné opravy 44 úsekov ciest v každom okrese kraja.

Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok