Z modrých čiar budú biele

S čistením ciest sa začalo aj s vyznačovaním vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách. Obnovené budú i niektoré parkovacie miesta, ktoré boli doteraz vyznačené modrou farbou.

Premaľované budú nabielo do budúcna všetky parkovacie miesta, no najskôr tie, kde sú modré čiary už slabo viditeľné. Pozor, to ale neznamená koniec regulovaného parkovania. Regulované zóny zostávajú v platnosti tak, ako ich označujú dopravné značky. 

Modrá farba parkovacích miest mala za úlohu poukázať na zmenu v doprave a zavedenie regulovaného parkovania v Trenčíne.

Dôležité bolo, aby sa ľudia zorientovali, aby si zvykli. Pri tohtoročnej obnove vodorovného značenia sme sa rozhodli použiť farbu bielu, miesto modrej. Dôvodom sú ekonomické náklady a tiež dlhšia trvácnosť a lepšia viditeľnosť bielej farby. Urobíme to však postupne, podľa potreby.

Nové parkovacie miesta, ktoré v Trenčíne stále pribúdajú, budú už všetky hneď namaľované nabielo. Mesto upozorňuje, že na zóny s regulovaným parkovaním upozorňujú zvislé dopravné značky, ktoré sú nadradené vodorovnému značeniu.

Pri vodorovnom značení je veľmi dôležité, aby boli cesty dôkladne vyčistené. Preto žiadame vodičov, aby sledovali a rešpektovali dočasné dopravné značenia, ktoré upozorňujú na termíny čistenia a vodorovného značenia ulíc a  aby v čase čistenia svoje auto preparkovali.
Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok