Zamestnávateľ počas horúčav môže aj skrátiť pracovný čas

Zamestnávateľ počas horúčav môže aj skrátiť pracovný časLeto prináša nielen radosť z dovoleniek, ale aj problémy spôsobené horúčavami, najmä zamestnancom, ktorí musia pracovať vonku, fyzicky, alebo v rozhorúčených halách.

Vysoké teploty nepriaznivo vplývajú na ľudský organizmus. Znižuje sa výkonnosť, sme malátni, nesústredení. Regionálna hygienička Ľudmila Bučková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva upozorňuje na ďalšie príznaky. „Začnú sa objavovať bolesti hlavy, nastáva takzvaný tepelný úpal, prehriatie organizmu, ktoré môže byť sprevádzané závratmi, zvracaním.“

Čo sú mimoriadne teplé dni definuje zákon. Keď teplota vonkajšieho vzduchu v tieni je 30 stupňov Celzia, je zamestnávateľ povinný urobiť určité opatrenia v prospech zamestnancov. Medzi nimi aj vhodné mikroklimatické prostredie na pracovisku, zabezpečiť pravidelný pitný režimu a príjem minerálnych nápojov. Ak je to potrebné vykonať aj technické opatrenia. Môže ísť napríklad vo vnútri administratívnych budov o namontovanie rôznych žalúzii, klimatizácie, výmenu vzduchu,“ informuje Juraj Hajšo, vedúci oddelenia pracovnoprávnych vzťahov z Národného inšpektorátu práce.Zamestnávateľ počas horúčav môže aj skrátiť pracovný časAko doplnila Bučková, ďalšími opatreniami sú vhodné pracovné oblečenie, striedanie odpočinku a zapracovanie prestávok.

Zvlášť ohrozenou skupinou zamestnancov v tomto teplom období sú tí, ktorí vykonávajú práce vonku – zamestnanci v stavebníctve, v poľnohospodárstve, v lesníctve. „Tam je potrebné zmeniť pracovný režim a pracovný čas, alebo aj skrátenie pracovnej doby pri vyšších teplotách podľa fyzickej záťaže počas práce.“

Ak by zamestnávateľ nevytvoril vhodné klimatické podmienky, môže mu hroziť pokuta až do 200-tisíc eur.

Peter Peťovský – internetová TV Trenčiansky terajšok