Zariadenie by malo mať nový a potrebný výťah

Zariadenie opatrovateľskej služby v Trenčíne má 137 klientov. Nedávno tu prebehla rekonštrukcia 20 sociálnych zariadení za takmer 58 tisíc eur, informovala webová stránka mesta. A potešili sa aj klienti.

„Je to dobré, ja som spokojná s tým,“ povedala klientka zariadenia.  V tomto roku je tu plánovaná aj výstavba veľkého osobného výťahu, ktorý bude mať vstup z každého poschodia.Konečne aj ľudia, ktorí tam žijú alebo niektorí bohužiaľ, tam aj dožijú, tak budú môcť byť dôstojne odtiaľ odvážaní, pretože mali sme tam veľmi malé výťahy, častokrát tam vznikali veľmi nepríjemné situácie,“ vysvetlil ešte vo februári Richard Rybníček, primátor Trenčína.

Podľa riaditeľky Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o,  Edity Prekopovej, je nový výťah veľmi potrebný. „V budove máme v prevádzke dva výťahy, ale ani v jednom nemôžeme prepravovať osobu na lehátku, čo nám spôsobuje problémy hlavne pri presune imobilných osôb,“ vysvetlila. V rozpočte sú vyčlenené prostriedky v sume 210 tisíc eur. A poslanci budú v stredu na zastupiteľstve schvaľovať zámer vyhlásiť verejné obstarávanie na  stavebné práce.

Magdaléna Švančarková – Trenčiansky terajšok