Zelené školy prinášajú výsledky

Zelené školy prinášajú výsledkyViac ako tristo škôl na celom Slovensku sa snaží chrániť našu prírodu. A to svojím spôsobom a hlavne svojimi rukami. Volajú sa Zelené školy.

Naším cieľom je ukázať, čo všetko sa dá prakticky robiť v rámci ochrany životného prostredia. To znamená, že zelená škola nie je len o prednáškach a diskusiách, ale dôležité je, aby samotní žiaci ukázali konkrétne zmeny, ktoré v rámci zelených škôl dokážu robiť,“hovorí Juraj Hipš, riaditeľ Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica.

Vlastné projekty a nápady si školy medzi sebou vymieňali aj v Trenčíne. A to na pôde úradu Trenčianskej župy.

Učiteľ ZŠ Karloveská z Bratislavy Peter Uhrín prišiel porozprávať o dvojdňovom festivale, ktorý robia už druhý rok. Jana Chlebušová, učiteľka z Gymnázia J. Chalupku Brezno referovala o ich činnosti. „Vybudovali sme napríklad bylinkovú špirálu a jedlý kútik, v ktorom pestujeme lokálne potraviny a keďže prioritnou témou jedlej zmeny je práve podpora lokálnych výrobkov, tak si študenti môžu vyskúšať, ako je to pestovať ich a tým pádom ich iniciujeme k tomu, aby aj v obchodoch vyhľadávali práve slovenské výrobky.“Zelené školy prinášajú výsledky Program Zelenej školy vznikol v Trenčíne. A to podľa vzorov zo zahraničia. Dôvod bol jasný, snaha o zlepšovanie životného prostredia v školách jednoducho chýbala. „Je vlastne takým modelovým príkladom ako učiť témy udržateľný rozvoj a udržateľný život,“ hovorí Richard Medal z Centra environmentálnych aktivít v Trenčíne.

Podľa neho je v našom okrese množstvo pozitívnych príkladov zo škôl. Jednou z nich je aj Spojená škola internátna v Trenčíne. Tá je do projektu zapojená už 13 rokov. A jej unikátna prírodná záhrada vlastní aj medzinárodný certifikát. „Nepoužívame rašelinu, nepoužívame umelé hnojivá a celkovo sa staráme o túto záhradu tak, aby bola v súlade s prírodou,“ uviedla koordinátorka projektu Katarína Olišová.

Magdaléna Švančarková – internetová TV Trenčiansky terajšok