Zmeny v cestovnom poriadku MHD Trenčín

Zmeny v cestovnom poriadku MHD TrenčínOd nedele 9. 12. 2018 dôjde k zmene cestovného poriadku MHD Trenčín na vybraných linkách. Dôvodom sú zmeny v cestovnom poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko a určenie ďalších zastávok na znamenie. Linka č. 1 z Kubrej v čase od 10.00 hod. do 22.00 hod. v sobotu, nedeľu a sviatky sa odchody posúvajú o 2 minúty

Linka č. 17 spoj 41 zmena z 15.07 hod. na 15.12 hod.

Linka č. 22  spoj 3 zmena z 5.10 hod. na 5.00 hod.

spoj 7 zmena z 6.10 hod. na 6.00 hod.

Linka č. 23 spoj 1 zmena z 5.15 hod. na 5.12 hod.

Linka č. 31 časové posuny odchodov o 1 – 2 minútyZmeny v cestovnom poriadku MHD TrenčínNové zastávky ma znamenie:

AKEBONO; Biskupice – čistička; Bratislavská; Kubrá – Záhrady; Opatová – Horeblatie; Priemyselný park II; Záblatie – cintorín; Zlatovce – železničná stanica.

Doteraz existujúce zastávky na znamenie zostávajú: Ku štvrtiam; Opatová, nadjazd; Pod Juhom; Stavokov; Záblatie – nadjazd

Zdroj:Mesto Trenčín