Župné nemocnice majú problémy. Veľa pacientov a málo financií

Župné nemocnice majú problémy. Veľa pacientov a málo financiíCelkový dlh troch nemocníc, ktorých zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj je viac ako 50 miliónov eur. Krajskí poslanci tak riešili na mimoriadnom zastupiteľstve v pondelok 19. novembra jedinú tému, a tou bolo zdravotníctvo. V ostatnom období všetky tri župné nemocnice v Považskej Bystrici, Myjave a v Bojniciach čelia hospodárskym problémom a nárastu pacientov, pretože viaceré nemocnice v okolí boli zrušené, alebo v nich zrušili niektoré oddelenia.

Ako skonštatoval riaditeľ NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Martin Hudec, najväčším problémom bojnickej nemocnice sú financie. „Urgent sa nám zvyšuje, priemerne 3000 až 4000 pacientov chodí mesačne na urgent, my tam tvoríme veľkú stratu,“ povedal Hudec.

Reálna potreba obyvateľov je podstatne väčšia, sú čakacie doby na špecializovanú ambulantnú starostlivosť,“ opisuje situáciu Elena Štefíková, z odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci TSK. Napriek tomuto stavu však, ako uviedla, zdravotné poisťovne odmietajú zazmluvniť ďalších lekárov špecialistov nad rámec minimálnej siete.

Podľa predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku majú zdravotné poisťovne zle nastavený systém platieb. Pretože, ak nemocnice nepracujú na sto percent, je to pre ne výhodnejšie. Avšak pri pacientoch sa nedá vyberať, musia vziať každého. „Čím menej robíte tých výkonov, ktoré máte zazmluvnené, tým menej sa zadlžujete. Čím viac robia, čím horších pacientov robia, tým viac sa tieto nemocnice ako je Považská Bystrica a Bojnice zadlžujú,“ vysvetľuje Baška.Župné nemocnice majú problémy. Veľa pacientov a málo financií Župa si chce naďalej ponechať všetky tri nemocnice. Poslanci schválili vytvorenie pracovnej skupiny pre zdravotníctvo. Tá bude pracovať s dokumentom Správa o stave a smerovaní zdravotníctva, ktorý poslanci vzali na vedomie. Zároveň uložili vedeniu nemocníc rokovať s poisťovňami o navýšení financií na úhradu zdravotnej starostlivosti so zohľadnením náročnosti pacientov a ekonomicky oprávnených nákladov. Predseda má požiadať ministerstvo o novelizáciu nariadenia vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov.

Magdaléna Švančarková – Trenčiansky terajšok